שמור 

יום עיון בטיחות באיזורים נפיצים
תקן ישראלי 
60079 :  בדיקות מתקנים לפני הפעלה ראשונית ותחזוקה

מרצה: מהנדס יוסי שפירא

כולל אישור כשירות לממונים מס.  722881שעה

נושא הרצאה 

08:30-09:00

התכנסות והרשמה


09:00-11:00

הגדרות איזורים לפי תקינה ארופאית

11:00-11:30

הפסקת קפה וסיור בתערוכה

11:30-13:00

סוגי שונים של הגנה מפני פיצוץ

13:00-14:00

הפסקת צהריים וסיור בתערוכה

14:00-15:00

בדיקות שיש לבצע לפני הפעלה ראשונית ותחזוקה

15:00-15:30

תאורת לד בסביבה נפיצה                   
            
                                                

בניית אתרים 2all