כנס מכשור אוטומציה ובקרה
25 לאוקטובר 2018 בין השעות 08:30-16:00 
מלון כפר המכבייה , פרץ ברנשטיין 7, רמת-גןמושב טיפול בשפכים ואיכות הסביבה – מנחה ד"ר אריאל גרינברג
14:00-14:30

דברי פתיחה וסקירה כללית בנושא איכות הסביבה
 ד"ר אריאל גרינברג

14:00-14:30

דרישות על פי דין בנושאי איכות סביבה ממבט מפעל יצרני
ד"ר דני לנדא, יועץ מתנדב בתע"א בנושא איכות סביבה

14:30-15:00

דיגום ארובות-שיטות חישובים ותקינה  -מר דותן נגור, אתוס

15:00-15:30

זיהום האוויר והטיפול בו
מר דורון כהן, חב'
ME2 – Maximum Energy Efficiency

טופס הרשמה

בניית אתרים 2all