הכנס ה-4 למכשור אוטומציה ובקרה 2019 

מושב אוטומציה , מערכות הינע, סרוו ורובוטיקה

                        אולם אילן - בניין הסמינרים  

   שעה

נושא 

09:30-10:00

הרצאה שמורה -  מר שלומי יוחאי ומר יבגני קצ'רסימנס ישראל

10:00-10:30

הרצאה שמורה -  מר הרצל פרי,  ג'נרל מהנדסים

10:30-11:00

הרצאה שמורה מר יבגני בלוך , רדט ציוד ומערכות

11:00-11:30

הפסקת קפה וסיור בתערוכה

11:30-12:00

הרצאה שמורה מר נמרוד יערי, זיק סנסורס

12:00-12:30

הרצאה שמורה
מר אסף פליישמן,  
ABB ישראל

12:30-13:00

הרצאה שמורה
מר חנוך מלר, אטקה

13:00-14:00

הפסקת צהריים וסיור בתערוכה

14:00-14:30

יישומים רובוטיים ופתרונות חכמים לקווי אריזה: הלכה למעשה
מר אריאל גרופי, קונטאל אוטומציה ובקרה


14:30-15:00

הרצאה שמורה - אפקון בקרה

15:00-15:30

הרצאה שמורה - זיק סנסורס

   

                                 

                                    

בניית אתרים 2all