הכנס ה-4 למכשור אוטומציה ובקרה 2019   

מושב: תקנים וסטנדרטים

מושב: טיפול בשפכים ואיכות הסביבה

אולם אלמוגן - בניין הסמינרים  

שעה

נושא

08:30-09:30

רישום וסיור בתערוכה

 

מושב טיפול בשפכים ואיכות הסביבה
מנחה: ד"ר אריאל גרינברג

09:30-10:00

מערכות בקרה למט"שים
מר נמרוד הורוביץ, קונטאל אוטומציה ובקרה 

10:00-10:30

זיהומי קרקע - שלבי ביצוע ובקרה
 גב' מירי למפרט, אקולוג 

10:30-11:00

זיהום אוויר והדרכים לטפל בו
מר חיים שטרנפיין , סמארט ישראל כימיקלים לקיימות

11:00-11:30

הפסקת קפה וסיור בתערוכה

11:30-12:00

תקנים חדשים בנושא בטיחות וסקר סיכונים 
מר עזרא שחר, זיק סנסורס

12:00-12:30

מדי לחץ , טמפרטורה , גובה 
מר עדריאל ויינברג - קונטרומט

12:30-13:00

היערכות יצרני הדלק לשינויים ברגולציה ובדרישות השוק (בקרת יצור הדלקים) 
מר אביהוא חירם
 , חירם בקרת תהליכים

13:00-14:00

הפסקת צהריים וסיור בתערוכה

14:00-15:30

ניטור טמפרטורה באמצעות סיבים אופטיים בתעשייה טכנולוגיה ויישומים
מר גדעון בן -שמואל , G-1


                         

                            

בניית אתרים 2all