שימו לב : הכנס בוטל עקב הקורונה


כנס הבנייה: חומרים ותהליכי ביצוע 2020
יום בטיחות בחשמל באתרי בנייה

מרצה: מהנדס יוסי שפירא


אישור כשירות מס 751719


יתקיים ב-19 לאוקטובר 2020


אולם ריימן מרכז

לידיעתכם : מלון כפר המכבייה עומדים בתו הסגול  


 

שעה

נושא

 

08:30-09:15

דברי פתיחה

09:15-10:00

 

חיבור חשמל זמני באתרי הבנייה

10:00-10:45

 

המשך חשמל זמני לאתרי בניה

11:00-11:30

הפסקת קפה וסיור בתערוכה

11:30-12:15

תאורה נדרשת

 

12:15-13:00

תשתיות עמידות באש לזמן קצוב לבניינים ציבוריים וחניונים

 

13:00-14:00

הפסקת צהריים וסיור בתערוכה

14:00-14:45

המשך תשתיות עמידות באש לזמן קצוב

 

14:45-15:30

תשתית חשמל בקרבת צוברים או מיכלי גז

 

15:50-16:00

סיכום היום בגן האירועים

הגרלת כרטיס טיסה 

 


                                                 


בניית אתרים 2all