הכנס ה-4 למכשור אוטומציה ובקרה 2019   

מושב: תקנים וסטנדרטים

מושב: איכות הסביבה

אולם אלמוגן - בניין הסמינרים  

שעה

נושא

09:30-10:00

מערכות ניטור גזים לארובות בהתאם לנוהל ניטור רציף של המשרד להגנת הסביבה - מר יובל אייל , קונטאל אוטומציה ובקרה

10:00-10:30

זיהומי קרקע - שלבי ביצוע ובקרה
 גב' מירי למפרט, אקולוג 

10:30-11:00

זיהום אוויר והדרכים לטפל בו
מר חיים שטרנפיין , סמארט ישראל כימיקלים לקיימות

11:00-11:30

הפסקת קפה וסיור בתערוכה

11:30-12:00

מדידות אנאליטיות בנוזלים pH , מוליכות , חמצן מומס

מר אלכס פלדמן, טכנומד

12:00-12:30

מדי לחץ , טמפרטורה , גובה 
מר עדריאל ויינברג - קונטרומט

12:30-11:00

תקנים חדשים בנושא בטיחות וסקר סיכונים 
מר עזרא שחר, זיק סנסורס

13:00-14:00

הפסקת צהריים 

14:00-15:30


היערכות יצרני הדלק לשינויים ברגולציה ובדרישות השוק (בקרת יצור הדלקים) 
מר אביהוא חירם , חירם בקרת תהליכים


                         

                         

בניית אתרים 2all